Informacje

Kategoria "B" na trzech kółkach

Data publikacji: 9 czerwca 2017, 09:56
Autor: L-instruktor.pl
Kategoria "B" na trzech kółkach
fot. materiały prasowe Yamaha

Posłowie klubu parlamentarnego "Kukiz'15" proponują, żeby posiadanie prawa jazdy kategorii "B" uprawniało do kierowania także trójkołowcami. Sęk w tym, że już teraz Poprawiłoby to mobilność osób niepełnosprawnych, które nie mogą zdawać egzaminu na kat. "A".

Kolejne rozszerzenie uprawnień posiadaczy prawa jazdy kategorii "B"? Posłowie "Kukiz'15" chce, by do długiej listy pojazdów, jakimi można kierować mając prawko kat. "B", dodać jeszcze trójkołowce. Do Sejmu trafił właśnie odpowiedni projekt nowelizacji Ustawy o Kierujących Pojazdami.

treść proponowanej nowelizacji:

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30
poz. 151 ze zm.) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kategorii B uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym
- pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”

Wicemarszałek sejmu Stanisław Tyszka i poseł Paweł Szramka, podkreślili, że skoro posiadacze prawa jazdy kategorii B są uprawnieni do prowadzenia mniejszych motocykli jednośladowych, to tym bardziej powinni mieć możliwość jazdy motocyklem trójkołowym, którego technika jazdy bardziej przypomina jazdę samochodem niż motocyklem.

Motocykle trójkołowe są już bardzo popularne w wielu krajach. Za ich niebagatelną zaletę uważa się znacznie łatwiejsze prowadzenie, w porównaniu do tradycyjnych jednośladów. Dwa koła są bowiem z przodu, a nie z tyłu. Właśnie dlatego - co zauważają autorzy pomysłu - dadzą one możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym, którym nie wolno zdawać egzaminu na kategorię "A". Obecnie prawo jazdy tylko takiej kategorii pozwala jeździć trójkołowcami, są one więc w praktyce niedostępne dla niepełnosprawnych.

Aktualnie uprawnienie do kierowania motocyklami trójkołowymi przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A - czytamy w uzasadnieniu projektu. Natomiast prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 roku życia. Z kolei prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.