Prawo Jazdy

Do więzienia za brak prawka

Data publikacji: 24 marca 2017, 11:18
Autor: L-instruktor.pl
Do więzienia za brak prawka
fot. K. Białoskórski

Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Posłowie zaostrzyli kary dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, trafi do więzienia na minimum dwa lata. Kara pozbawienia wolności orzekana będzie bez zawieszenia. Obecnie kara za to wynosi od 9 miesięcy do 8 lat więzienia, wzrośnie więc dolna granica kary.

Niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej i kontynuacja jazdy (ucieczka przed policją) będzie uznane za przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Teraz konieczność podjęcia pościgu za kierowcą, który nie spowoduje podczas ucieczki wypadku i nikt w tym pościgu nie ucierpi, jest traktowana jak wykroczenie. Wobec takich osób sąd będzie musiał ponadto orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wydłuży się termin przedawnienia wykroczeń. Teraz, aby skutecznie ukarać sprawcę, służby muszą w ciągu roku od jego popełnienia, rozpocząć postępowanie. Wtedy czas do przedawnienia wydłuża się o kolejny rok. Po zmianach czas ten wydłuży się trzykrotnie.

Nowe prawo ma zacząć obowiązywać 14 dni od daty ogłoszenia. Teraz - zgodnie z procedurą legislacyjną - nad nowelizacją pochylą się senatorowie, a następnie - przy braku poprawek - dokument trafi na biurko prezydenta. Sejm poparł nowelizację głosem 239 posłów, przeciw było 39, zaś 161 osób wstrzymało się od głosu.